PKRU ขอความร่วมมือ งดให้บริการพื้นที่จอดรถใต้ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย เพื่อเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2565 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


 

314011651

สื่อมัลติมีเดีย