กำหนดการ
24-27 พฤศจิกายน 2565 ฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
29 พฤศจิกายน 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
อ่านรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม >>> แจ้งกำหนดการ
บัณฑิตติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่
 
 
001
 
002
 
003
 
004
 
005
 
006
 
007
 
008
 
009
 
010

สื่อมัลติมีเดีย