เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในสถาบัน ภายใต้กิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมี        ดร.สมพงศ์ บุญศรี ดร.สินีนาฏ และคุณคณุตน์ ศิโรทศ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในสถาบันให้ประสบความสำเร็จ และได้รับเกียรติ จากอาจารย์ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นพิธีกรในการดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ร่วมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 MG 1859

 

20246056 959701690838104 8470324377764887088 n

 

20228937 959701797504760 3259227631307173468 n

 

20228500 959701504171456 8231043605380623329 n

 

20228322 959701560838117 8761793906372269077 n

 

20156020 959701667504773 3694166054991251670 n

 

20139890 959701767504763 7752513307609917528 n

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย