MG 1515

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วยบุคลากร และครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 416 ม.ราชภัฏภูเก็ต

 

20117066 2129498013946627 1013484107010609136 o

 

20117034 2129498250613270 5585910883464933862 o

 

20024164 2129498107279951 6235085413090920185 o

 

20023878 2129498010613294 4477722160181648697 o

 

20023846 2129498117279950 6545933656299645734 o

 

20017405 2129498260613269 2476932322190126060 o

สื่อมัลติมีเดีย