เมื่อ 4-9 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอาหาไทยและอาหารมาเลเซีย ตลอดจนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อไป ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษา จำนวน 5 คน คือ อ.สิริโสภา จุนเด็น อ.แสงระวี ณ พัทลุง อ.ณัฐภร อนิสงค์ อ.จีรภัทร พลอยขาว และดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม คก.571 จำนวน 43 คน โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การทำอาหารมาเลเซีย เมนู Curry Kapitan และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เผยแพร่อาหารท้องถิ่นภูเก็ต เมนู ส้มตำภูเก็ต ให้ชาวมาเลเซียได้ชิม ณ Sentral College Penang

 

19875672 2122277798001982 1342149262744653943 n

 

19875433 2122278854668543 5305090960897738544 n

 

19787287 2122278631335232 2988184329358572523 o

 

19780366 2122278588001903 5648275539799289299 o

 

19756805 2122278481335247 6613839996958023503 n

 

19756772 2122277854668643 9016320061949170029 n

 

19732137 2122278918001870 5037382780971840389 n

 

19702426 2122278748001887 2766766862791130234 n

 

19702466 2122278364668592 6400432688832270870 n

 

19679238 2122278081335287 3543710642283095238 o

 

19731860 2122277874668641 1588046227224235954 n

สื่อมัลติมีเดีย