เมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายศิริ เจริญใจ เจ้าหน้าที่คณะฯ และตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหนานมดแดง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา ดังกล่าว

 

18839223 2090704681159294 619373399012469260 n

 

18838882 2090707241159038 2069820425144704883 n

 

18814015 2090704677825961 1099033238651899192 n

 

18813942 2090707477825681 642579491711822113 n

 

18767592 2090707497825679 286644898211447906 n

 

18813829 2090704687825960 393699736078838207 n

 

18813473 2090703124492783 7920420814987746684 n

 

18766082 2090708521158910 164211188422587062 n

 

18765952 2090707187825710 5884749710754938314 n

 

18767717 2090703121159450 8731158954712769679 n

 

18766116 2090706997825729 6779515198954933234 n

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย