วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน และเทคนิคตอบสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

 

17759996 2042293029333793 8086477740362441440 n

17795975 2042293002667129 4366387759865120409 n

17796753 2042292919333804 1449682952802136260 n

17799466 2042292926000470 475155855647614248 n

 

 

สื่อมัลติมีเดีย