หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพก่อนจบการศึกษาแก่ นศ ชั้นปีที่4 ระหว่างวันที่ 1-2เมษายน60 ณ สวัสดีลากูน จ.พังงา
17626296 2038597113036718 3257248714959027398 n

17634588 2038597563036673 1232041908272236122 n

17634588 2038597563036673 1232041908272236122 n

สื่อมัลติมีเดีย