เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหาดในยาง และสถานพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยมีทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมเป็นวิทยากร มี ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

 

IMG 5051

 

IMG 5053

 

IMG 5056

 

IMG 5079

 

IMG 5169

 

IMG 5440

 

IMG 5581

 

IMG 5602

 

IMG 5609

 

IMG 5636

สื่อมัลติมีเดีย