IMG 3009

 

วันที่ 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานทุกท่าน ร่วมเชียและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาในการแข่งขัน "กีฬาภายในคณะฯ" ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพ" โดย ในวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 19.00 - 21.30 น. และขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30  น. ณ โรงยิมเนเซียม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สื่อมัลติมีเดีย