สอบสัมภาษณ์รอบโควตารับตรง DEK66 ในวันที่ 18 พ.ย. 2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตารับตรง ปีการศึกษา 2566 >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโควตารับตรง (สาขาที่ไม่สอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา 2566 >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
น้อง ๆ สามารถดูแผนที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ >>>  แผนที่
 
100

101
 
 
 

สื่อมัลติมีเดีย