ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2566

-------------------------------

- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ยื่นคำร้อง วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

- นักศึกษาศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดตรัง

ยื่นคำร้อง วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดตรัง

 


 

308475158

308509706

สื่อมัลติมีเดีย