3 0

 

      (3 พ.ย. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ภายใต้กิจกรรม "นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ" จัดโดย โรงเรียนสตรีภูเก็ต ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทั้งนี้ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ และสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

3 15