01
 
          (11 ตุลาคม 2565) คณะวิทย์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันออกพรรษา "ตักบาตรเทโว 2565" จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย (ฝั่งขุมเหมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการรำลึกถึงพุทธประวัติ และความเป็นมาของวันออกพรรษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของไทยให้คงอยู่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานต่อยอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 
           ทั้งนี้ "วันเทโวโรหณะ" ถือเป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาและเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาครั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาจากเทวโลกในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พระอินทร์ทรงนิมิตบันได 3 อย่างถวาย ได้แก่ บันไดทอง บันไดแก้วมณี และบันไดเงิน หัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุ เชิงบันไดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร เวลาเสด็จลงทรงใช้บันไดแก้วมณี เหล่าเทวดาลงทางบันไดทอง เหล่ามหาพรหมลงทางบันไดเงิน จึงเรียกการเสด็จครั้งนั้นว่า "เทโวโรหณะ"
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
10 2
 
310997999 5730903563634542 342546151191728885 n
 
311059578 5730902010301364 1785158438615945650 n
 
311583829 5730902810301284 3135813769777144872 n
 
311608757 5730901526968079 4904448460589187568 n
 
311576245 5730902786967953 4429022372241392003 n
 
 
ที่มา: PRPKRU