1

 

     (24 กันยายน 2565) นักศึกษาในชมรมถันยรักษ์ และคณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม หมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน 300 คน โดยมี รศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และอาจารย์อาทิตยา จิตจำนงค์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การใช้ Application BSE สำหรับบันทึกผลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop เพื่อให้นักศึกษาทุกคนฝึกปฏิบัติตรวจเต้านม โดยมีนักศึกษาชมรมถันยรักษ์ และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

 

ขอบคุณภาพ : PRPKRU

2

4

6

3

309392923 5688001847924714 5503627426502051839 n