สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเวลาจัดงานงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 เป็นวันที่ 18 มิถุนายน 2565 
 
และการขยายเวลาส่งบทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565
โดยมีรายละเอียดการส่งบทความตามรายละเอียดที่ปรากฏบนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 รายละเอียดเพิ่มเติม https://pkruconf.pkru.ac.th
----
 
273393936 5035626806495558 6221674952005077860 n
 
 
273535499 5035626766495562 5483554569142700822 n