ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม >> 40th IE Network Conference 2022

new poster final

 

เอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม >> download <<