ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 (The 7th Nation Science and Technology Conference (NSCIC 2022) จัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings ในการนำเสนอผลงาน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://nscic.sru.ac.th/index.php
 
 
 ประชมวชาการ 7 สถาบนภาคใต