ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

เข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ >>> การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8

 

กิจกรรมกำหนดเวลาหมายเหตุ
Call for Paper ปัจจุบัน - 14 มกราคม 2565
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน ปัจจุบัน - 14 มกราคม 2565
ประกาศผลพิจารณา 11 กุมภาพันธ์ 2565
ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข 25 กุมภาพันธ์ 2565
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ปัจจุบัน - 25 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 18 มีนาคม 2565
นำเสนอผลงาน 25 มีนาคม 2565
เผยแพร่ Proceeding เมษายน 2565

 banner 01

 

 เอกสารเชิญเข้าร่วมประชุม >> download <<