มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN Camp ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง รองคณบดี ดร.สัญชัย ยอดมณี ดร.สินีนาฏ พวงมณี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน

 

53179293 2564657657097325 5150329184257572864 o

 

52918087 2564657697097321 3185796982559997952 o

 

52863959 2564658173763940 4021310967949295616 o

 

52815363 2564657860430638 2106131539665354752 o

 

52976506 2564656967097394 3812652523177639936 o

 

52913849 2564656623764095 6301780667587887104 o

 

53155842 2564656660430758 8552370064999841792 o

 

52696145 2564657453764012 1805845366407430144 o

 

53006115 2564656837097407 4143520018929287168 o

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย

rajabhat

science all