มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

53371943 318821375492207 5296350663502987264 o

 

54516655 318821968825481 429215228853485568 o

 

54210434 318821842158827 4687654115763814400 o Copy

 

54257155 318822075492137 3958158567692828672 o

 

54520812 318821542158857 8385280070360498176 o

 

54419113 318833688824309 7648375759538487296 o

 

53792600 318821605492184 6345917563997782016 o

 

53229517 318821298825548 7275938765682507776 o

 

54267843 318836132157398 682550730891984896 o

 

53903844 318821425492202 1432794909487661056 o

 

54192538 318833802157631 198559447650402304 o

 

54239227 318833658824312 7878425052704669696 o

 

53347502 318821798825498 8850220257361526784 o

 

 

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย

rajabhat

science all